درباره ما

همسويي آرا، يكساني خدمات

مؤسسه رده‌بنـدي آسـيا در سال 1384 و با پشتوانه تجربي 25 ساله بنيانگذاران آن (IGS و IBS) بعنوان مجموعه‌اي واحد تشكيل گرديد و هم اكنون با بيش از 80 نفر پرسنل كارشناس در رشته های مهندسي كشتي سازي، مکانيک، مهندسی صنايع، فرماندهي كشتي و ... در 9 شعبه در بنـادر اصلي كشور، امارات متحده عربي و كويت فعاليت مي‌نمايد.

اين مؤسسه همرديف ساير مؤسسات بازرسی و رده‌بندي بين‌المللي عضو آياكس (IACS) مورد تأييد سازمان بنادر و دريانوردي بوده و به نيابت از آن سازمان مجوزهاي لازم جهت فعاليت شناورها و صنايع مرتبط به آنها را صادر مي نمايد.

مؤسسه رده‌بنـدي آسـيا پس از استقرار و دريافت گواهينامه ISO9001-2008 (مديريت كيفيت) در طرح توسعه خود به منظور افزايش سهم خود در بخش صنعتي با استقرار و دريافت گواهينامه ISO/IEC17020 توانايي انجام بازرسي‌هاي صنعتي، ارزيابی انطباق و بازرسي كالا مطابق با آخرين استانداردهاي بين‌المللي را نيز پيدا نموده است.

مؤسسه رده بندی آسيا از پوشش بيمه مسئوليت به مبلغ يک ميليون يورو برای هر يک از خدمات بازرسی ارائه شده بهره مند است.