دعوت به همكاري

شركت رده بندي آسيا از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:
- كارشناس (رشته‌هاي فني) مسلط به سيستم‌هاي مديريت كيفيت (ISO9001, 17020, OHSAS18001, IMS…) و زبان انگليسي با 3 سال سابقه كار...

برگزاري دوره آموزشي كنوانسيون مديريت آب توازن كشتيها

با توجه به لازم الاجرا شدن كنوانسيون فوق الذكر از تاريخ 17/06/1396 بمنظور آشنايي و آمادگي هرچه بيشتر پرسنل مؤسسه رده بندي آسيا و ارائه خدمات مناسب و مفيد به مالكان كشتي ...