به مناسبت دومين سال درگذشت دريادل فرهيخته ناخدا کوروش بايندر در 21 تيرماه 1393

ناخدایکم کوروش بایندر در دوم آذر 1316 در خانوادهای صاحب نام چشم به جهان گشود. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده دریایی انگلستان در سال 1339 ودریافت مدارج علمی نظامی تا دوره فرماندهی و ستاد در دانشکده دریایی گرینویچ انگلستان، عنوان جوانترین ناخدای نیروی دریایی ...