امضاء تفاهم‌نامه همکاري مشترک رده بندي لهستان(PRS) با مؤسسه رده بندي آسـيا (ACS)

پس از انجام مذاكرات لازم در سوم اسفندماه 1395 تفاهم‌نامه همکاري و كلاس دوگانه (Dual Class) بين مؤسسه رده بندي آسيا (ACS) و مؤسسه رده بندي لهستان (PRS)که يكي از موسسات قديمي و معتبر اروپا و عضو آياكس مي‌باشد به امضا رسيد ...