امضاء تفاهم‌نامه همکاري مشترک رده بندي لهستان(PRS) با مؤسسه رده بندي آسـيا (ACS)
پس از انجام مذاكرات لازم در سوم اسفندماه 1395 تفاهم‌نامه همکاري و كلاس دوگانه (Dual Class) بين مؤسسه رده بندي آسيا (ACS) و مؤسسه رده بندي لهستان (PRS)که يكي از موسسات قديمي و معتبر اروپا و عضو آياكس مي‌باشد به امضا رسيد . براساس اين تفاهم نامه كشتي‌هاي ايراني مي توانند با كلاس دوگانه (ACS- PRS) تحت بيمه هاي بين المللي قرار گرفته و در كليه بنادر دنيا تردد نمايند . در اين موافقت‌نامه همچنين موضوع آموزش بازرسان و برگزاري سمينارهاي آموزشي در ايران براي مالكين كشتي‌ها نيز پيش‌بيني شده است. لازم به ذكر است PRS چهارمين رده‌بندي عضو آياكس مي باشد كه پس از رده‌بندي‌هاي BV, RINA, DNV-GL با رده بندي آسيا قرارداد همكاري امضا نموده است.