دوره آموزشي ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي مارپل و آئين نامه فني NOx برگزار شد
ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) كه در ارتباط با پيشگيري از آلودگي هوا توسط كشتي¬ها است و شامل موضوعات مواد كاهنده لايه ازن، اكسيدهاي نيتروژن، اكسيدهاي سولفور و ذرات ريز، تركيبات آلي فرار و دستگاه زباله سوز است در قالب دوره آموزشي دو روزه توسط واحد آموزش و تحقيقات مؤسسه رده بندي آسيا در تاريخهاي 29و 30 شهريور ماه در دفتر مركزي و با حضور شركت كنندگان داخلي و خارجي مؤسسه، برگزار نمود. بنا به اظهارات مدير واحد آموزش و تحقيقات، در مقرره سيزدهم ضميمه ششم مارپل، قوانين و مقررات آلايندگي هوا توسط اكسيدهاي نيتروژن بيان شده كه در اين ارتباط آئين نامه¬اي تحت عنوان آئين نامه فني NOx كه درخصوص كنترل آلايندگي اكسيدهاي نيتروژن ناشي از موتورهاي ديزل دريايي است تدوين شده كه در اين راستا مباحث مطرح شده در آن نيز مورد بحث قرار گرفت. لازم بذكر است در اين دوره، شاخص طراحی راندمان انرژی (EEDI) كه اصلاحاتی به ضمیمه شش کنوانسیون و افزودن فصل چهارم به این ضمیمه است و تحت عنوان " مقررات مربوط به کارائی انرژی " است در قالب قطعنامه ای جهت کنترل و کاهش دی اکسید کربن مي باشد نيز ارائه گرديد.