دعوت به همكاري
شركت رده بندي آسيا از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:
1- كارشناس (رشته‌هاي فني) مسلط به سيستم‌هاي مديريت كيفيت (ISO9001, 17020, OHSAS18001, IMS…) و زبان انگليسي با 3 سال سابقه كار
2- مهندس مكانيك/صنايع/كشتي‌سازي آشنا با بازرسي‌هاي NDT و مسلط به زبان انگليسي با 2 سال سابقه كار
3- كارشناس اداري مسلط به زبان انگليسي و برنامه OFFICE با 2 سال سابقه كار
ارسال رزومه به آدرس ايميل: hr@asiaclass.org ، headoffice@asiaclass.org